Resenja » Objedinjene Komunikacije » Video konferencijski sistemi

Posao zahteva stalnu interakciju izmedju internih resursa, klijenata, partnera i vendora. Osobe sa kojima kompanije rade mogu biti smeštene bilo gde u svetu i često nije moguće sastajati se sa njima uživo. Korišćenjem tehnologija visoke rezolucije moguće je uživati u arhitekturi video konferencije koja nudi novo iskustvo globalne komunikacije. Vizuelna komunikacija je zapravo najefikasnije sredstvo interakcije unutar grupe, ili u kontekstu 1 na 1 i od momenta kada je ova platforma postala sve jednostavnija za implementaciju i jeftinija za upravljanje. Telepresence predstavlja video komunikaciju najprirodniju moguću, jedno produktivno i fascinantno iskustvo koje dozvoljava da okupite vaš ceo radni tim. Osvetljenje, TV kamera i mikrofoni, dizajnirani su za jednostavnu i laku upotrebu. Prihvatanje ove nove tehnološke tendencije uključuje nov način rada zahvaljujući čemu je moguće češće komunicirati, deliti u realnom vremenu dokumente i informacije, što za posledicu ima poboljšanje u rezultatima i brzini odlučivanja omogućavajući produktinost i rast kompanije.

U globalnom poslovnom svetu veoma je važno je da vaši zaposleni efikasno komuniciraju sa različitih lokacija i vremenskih zona. Vaš cilj je da zadržite troškove telefoniranja i putovanja na niskom nivou a u isto vreme povećate efikasnost procesa i donošenja odluka. Pritom se ne morate odreći efikasne saradnje koju nudi kontakt lice u lice. Virtuelni sastanci pomoću video konferencije mogu da poboljšaju efikasnost vaših timova nezavisno od toga koliko su fizički udaljeni. Ova rešenja bi trebalo da budu isplativija, u isto vreme jednostavna za korišćenje i lako dostupna sa različitih uredjaja i endpointa. Ukoliko ti uslovi ne bi bili ispunjeni vaši korisnici bi ova rešenja presporo usvajali. Konferencijska rešenja vam mogu pomoći da maksimizujete upotrebu vaše postojeće tehnologije, poboljšate performanse i smanjite troškove korišćenjem vlastite mrežne infrastrukture i specifičnih aranžmana i dogovora o konektivnosti.

Mogućnosti video konferencije su kompanijama i organizacijama dostupne kao nikada ranije. Prošli su dani lošeg video i audio kvaliteta, prekinutih konekcija ili dugog vremena čekanja. Video je stasao. Dostupno i pouzdano, video rešenje koje nudimo ispunjava obećanje da ćete vi i vaše kolege i klijenti zajedno biti u jednoj sobi. To nas je dovelo do kreiranja video rešenja koje se kreće od desktop do mobilnih implementacija, pa sve do kompletnih sobnih sistema i vrhunskih TelePresence rešenja.

Cisco rešenja video konferencijskih sistema:

Cisco TelePresence Server

 • High-quality, fleksibilan 360p-do-full-HD multiparty video konferencija i kolaboracija
 • Podrška ključnih mogućnosti Cisco Pervasive Conferencing strategije
 • Pomaže korisnicima da pristupe sastancima koristeći Cisco WebEx Meeting Center klijentske ili video konferencijske sisteme
 • Fleksibilne opcije implementacije (šasija ili uredjaj), takodje postoji i opcija virtuelizacije
 • Kompatibilan sa standard-based third-party endpointima za multipoint pozive

Cisco TelePresence Conductor

 • Pojednostavljena teleprezens konferencija
 • Lakše, pametnije i isplativije video konferencijsko iskustvo
 • Raspodela resursa za optimalnu multipoint video konferenciju
 • Podrška za virtuelizaciju konferencije i personalizaciju

Cisco TelePresence Content Server

 • Snima video i prezentacije za live streaming i video na zahtev (VOD) gledanje
 • Kompatibilan sa Cisco TelePresence sistemima ili third-party standards-based video uredjajima
 • Podržava Active Directory autentifikaciju pomoću Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • Za bazičan video nudi funkcionalnosti editovanja i deljenja koristeći jednostavan web interfejs
 • Virtuelizovan ili kao fizički uredjaj podržava klastering