Resenja » Infrastruktura » Objedinjena LAN pristupna mreža

LAN mreža, okosnica svakog implementiranog servisa, predstavlja lokalnu osnovu moderne IT korisničke infrastrukture. Prenos objedinjenih usluga – glasa, videa, podataka – na brz, inteligentan i efikasan način predstavlja imperativ u dizajnu, implementaciji i radu modernih LAN mreža.

Tradicionalno posmatrano LAN mreže se koncipiraju na tri osnovna nivoa – pristupnom, distributivnom i centralnom. Na svakom od njih postoje rešenja koja COM-4T može da ponudi svojim Korisnicima i bazirana su na rešenjima kompanija Cisco i HP.

Cisco pristupni svičevi pružaju mogućnost prilagođavanja vaše mreže zahtevima biznisa i aplikativnim servisima koje nudite. Konvergencijom žičnih i bežičnih LAN okruženja i njihovom kontrolom sa jedinstvene platforme u stanju smo da ponudimo širok spektar distribuiranih servisa sa implementiranim bezbednosnim, aplikativnim i programabilnim funkcijama. Uvodjenjem Cisco ONE (Open Network Environment) tehnologije, pristupni nivo objedinjene LAN mreže dobija mogućnost implementacije softverski definisanih mrežnih funkcija koje predstavljaju budućnost mreža i servisa koji u njoj postoje. Više o proizvodima koji nude opisane karakteristike – Cisco LAN Access switches

LAN kompaktni svičevi nude mogućnosti implementacije u uslovima limitiranih žičnih i strukturno kabliranih sistema, sa jedinstvenom karakteristikom nepostojanja ventilatora za hlađenje (fanless) – Cisco compact LAN switches

Na distibutivnom i centralnom nivou LAN mreže potrebne su performantne i pouzdane Cisco svič šasije, sa mogućnošću skalabilnog proširenja u smislu servisnih modula i mrežnim servisima koji mogu zadovoljiti svaki biznis. Visoka dostupnost je standard na ovim nivoima mreže koji svakako mora biti zadovoljen. Rešenja koja COM-4T ima u ponudi, bazirana na Cisco tehnologiji, su u potpunom skladu sa validiranim i dokazanim dizajn rešenjima modernih LAN mreža – Cisco core/distribution switches

Data centri sa fizičkim i virtuelnim mrežnim okruženjima su zasebna infrastrukturna kategorija u kojoj COM-4T sa Cisco rešenjima nudi izuzetne proizvode koji su skalabilni, kontinualno dostupni i fleksibilni po pitanju transporta saobraćaja. Sva rešenja su usko implementirana sa vodećim vendorima virtuelizacije danas – VMware, Microsoft, XEN Citrix, KVM

Više o data centar fizičkim komponentama i čuvenoj Nexus liniji svičeva – Cisco DC switches

Više o virtuelnim komponentama mrežnog okruženja – Cisco virtual networking

HP rešenja LAN mreža koja nudimo su skalabilna, performantna i cenovno pristupačna korisnicima koji svoja informaciona okruženja baziraju na proizvodima ovog vendora – COM - 4T HP PORTFOLIO