Resenja » Fizicka Bezbednost » Video nadzor

Sistemi video nadzora danas doživljavaju primetnu tranziciju sa analognih i specifičnih sistema na otvorene, digitalne sisteme bazirane na IP tehnologijama i IP mreži kao platformi. Ova tranzicija je ubrzana zbog ograničenosti tradicionalnih sistema i mogućnosti koje pruža IP mreža kao platforma u smislu smanjenja troška, novih mogućnosti video nadzora, ali i posebnih vrednosti dobijenih iz lakših i boljih operacija samih službi i ljudi odgovornih za fizičku bezbednost.

Softver video nadzora

Softver za sisteme video nadzora treba da je stamen i stabilan, sa ugrađenim mehanizmima bezbednosti i bez kompromisa mora da obezbedi:

  • Emitovanje i prenos, monitoring, snimanje i upravljanje video tokova sistema nadzora u realnom vremenu
  • Fleksibilnost i skalabilnost baziranu na otvorenim standardima i podrškom za različite uređaje
  • Rad u virtuelnim okruženjima data centra bez degradacije performansi
  • Jednostavnu i laku upotrebu

Pogledajte detaljne informacije i specifikacije softvera za sisteme video nadzora vodećih svetskih proizvođača

Cisco® Video Surveillance Manager  (ENG)

Intelligent Security Systems SecurOS (ENG) (RUS)

IP kamere i aplikacije

Profesionalne digitalne IP kamere su inteligentne platforme za video nadzor i moraju odgovoriti izazovima okruženja ali i imati superiorne tehničke karakteristike i performanse rada – rezolucija, kvalitet kompresije, IO mogućnosti, lokalno skladište, mala potrošnja energije…

Moderne IP kamere podrazumevaju fiksne ili pokretne (PTZ) kamere sa kućištem u obliku kutije, kupole, projektila; sa megapikselnim rezolucijama slike, kamere koje su napojene preko IP mreže i podržavaju rad u ekstremnim uslovima okruženja – temperatura, vlažnost, šokovi, vibracije.

Izaberite Vašu kameru! Pogledajte više o modelima i uporednim karakteristikama vodećih svetskih proizvođača  IP kamera Cisco Systems, Pelco, AXIS, …

Naša rešenja uključuju i napredna rešenja IP mrežne infrastrukture i tehnologija koje drastično smanjuju vreme implementacije, daju inteligentne informacije o statusu i performansama video tokova i mogu prilagođavati i automatizovati mrežnu infrastrukturu.  Više o Cisco® Medianet tehnologiji saznajte ovde.

Aplikacije za IP kamere su gotove komercijalne softverske aplikacije koje se odmah mogu instalirati na kamere i postoje kao:

  • Aplikacije audio analitike dozvoljavaju IP kameri da pokrene događaj na osnovu prepoznatog obrasca zvuka koji je analiziran (pucanj, vikanje, lom stakla, ...)
  • Aplikacije video analitike omogućavaju da IP kamera izvodi različite analitičke i brojačke funkcije, ili da detektuje aktivnosti ili ponašanje prema predefinisanim pravilima
  • Otvorene skriptne aplikacije dozvoljavaju da IP kamera pokreće proizvoljne skripte napisane u LUA programskom jeziku
  • Aplikacija SIP klijent omogućava da IP kamera prima i šalje audio i video kao SIP klijent u sistemu IP telefonije

Detalje o dostupnim Cisco aplikacijama za kamere i njihove osobine možete videti ovde