Resenja » Data Centri » Objedinjeno skladište

Skladišta data centar infrastruktura predstavljaju centralno mesto smeštanja i obrade velike količine podataka i za koje redundansa, brzina pristupa i skalabilnost predstavljaju imperativ. Bilo da je reč o običnom skupu diskova (JBOD – Just a Bunch of Disks) ili o naprednom funkcionalnom skladišnom sistemu njegovom projektovanju i implementaciji se mora posvetiti adekvatna pažnja. COM-4T poseduje potrebno iskustvo u dizajniranju i konfiguraciji veoma složenih objedinjenih skladišta koja se nalaze u data centrima naših korisnika. U mogućnosti smo da ponudimo rešenja bazirana na ponudi naših partnerskih kompanija – EMC, IBM i HP.

EMC portfolio skladišnih sistema je zaista širok i obuhvata, između ostalih, serije VNX, VNXe, VPLEX, VMAX, Isilon itd. Sve sisteme odlikuje prilično jednostavna konfiguracija, veliki broj naprednih funkcionalnosti, skalabilnost i raznolikost načina komunikacije sa sistemom – NAS, iSCSI, FC, FCoE. Pored ovih rešenja treba spomenuti i RecoverPoint sistem za replikaciju podataka kojim možete jednostavno i lako realizovati primarni i sekundarni data centar za potrebe oporavka Vaše IT infrastrukture. Zatim vrlo popularno Data Domain rešenje za potrebe arhiviranja, oporavka i backup-a sa vrlo visokim stepenom deduplikacije.

IBM, kroz sopstveni i OEM kanal distribucije preko kompanije Lenovo, korisnicima nudi svoje viđenje realizacije skladišnog prostora u vidu pristupačnih Storwize 3k, 5k i 7k sistema, kao i rešenja namenjenih velikim Enterprise okruženjima u vidu DS8000 i IBM XIV skladišta. Posebno interesantan je način kojim IBM na svojim većim platformama nudi mogućnost da virtuelizuje Vaše postojeće skladište podataka na način da ono bude konfigurabilno i kontrolisano kroz jednu tačku upravljanja – IBM interfejs. Naravno dobro poznati Tape sistemi arhiviranja podataka su nešto po čemu je ovaj vendor odavno poznat.

HP skladišni sistemi su dugo prisutni u našem portfoliju usluga i posebno se ističu 3Par rešenja, HP MSA skladišta za mala i srednja preduzeća, StoreVirtual SDN (Software Defined Storage) sistemi za visoko skalabilna virtuelna okruženja. Za arhiviranje i backup zadužen je StoreOnce Backup sistem sa kompleksnom i inovativno federativnom deduplikacijom. Ovaj vendor takođe nudi tape bazirane sisteme za arhiviranje kroz StoreEver Tape rešenje.