Šta spada u Cisco Webex kolaboraciona rešenja? | com4t
Blog » Šta spada u Cisco Webex kolaboraciona rešenja?

Kako se sve više sastanaka odvija udaljeno Cisco Webex predstavlja moderno rešenje u okviru telepresence funkcije. Bilo da se nalazite u kancelariji, kafiću, kod kuće, Cisco Webex Vas prati u stopu. Kvalitet zvuka, videa, lakoća upotrebe i funkcionalnost koju pruža je nešto što ovu aplikaciju čini izuzentnom.

webex1.jpg

Cisco Webex omogućava da budete pristutni sastanku i ako ste fizički sprečeni. Ukoliko nemate instaliranu aplikaciju Cisco Webex može da funkcioniše i u okviru samog pretraživača. Opcije koje pruža da uz pomoć mehanizma za praćenje reći Vašeg sagovornika, pratite uživo transprikt, voice asistent koij pomaže da pozovete nekog, započnete, snimite i završite sastanak da pomoću istog kontrolišete zvuk, snimanje kompletnog video poziva, kako bi kasnije ukoliko ima potrebe reproduktovali.

webex2.jpg

Kako bi bili u komunikaciji sa svima Cisco Webex predstavlja aplikaciju Webex Teams. Omogučuje da se među zaposlenima vrši komunikacija, dele fajlovi, razmenjuju glasovne i video poruke, da timovi budu bolje organizovani po grupama. Bezbednost je podignuta, i podaci su enkriptovani od Vaše do sagovornikove strane.

webex3.png

Cisco Webex predstavlja savremeno rešenje u svetu komunikacija i COM – 4T Vam stoji na raspolaganju da uz detaljnu analizu dođemo do zajednićkog rešenja.