Izjava o politici BCMS | com4t
Blog » Izjava o politici BCMS

IZJAVA O POLITICI BCMS

 

Kao preduzeće koje je u toku sa trendovima poslovanja, COM-4T DOO BEOGRAD, na najvišem nivou rukovodstva prepoznaje potrebu da se poslovanje odvija staloženo i bez prekida kako bi se omogućio benefit za sve korisnike i ostale zainteresovane strane

Kako bi se omogućio ovaj nivo kontiniteta operacija, COM-4T DOO BEOGRAD je implementirao BCMS u skladu sa međunarodnim standardom za kontinuitet poslovanja ISO 22301.

Funkcionisanje BCMS ima raznolike benefite za preduzeće, uključujući:

 • Zaštitu izvora prihoda i profitabilnosti
 • Obezbeđenje isporuke dobara i usluga ka korisnicima
 • Održavanje i povećanje tržišne vrednosti preduzeća
 • Saglasnost sa zakonskim i regulativnim zahtevima

Važno je razumevanje opsega poslovanja koji su trenutno obuhvaćeni kroz BCMS i koji su isključeni iz toga.

Posvećenost kontinuitetu poslovanja proteže se do rukovodstva COM-4T DOO BEOGRAD i biće pokazano kroz ovu Politiku kontinuiteta poslovanja i obezbeđivanje neophodnih resursa za stvaranje i razvoj BCMS.

Najviše rukovodstvo će takođe obezbediti sistematski pregled performansi BCMS na redovnoj bezi, kako bi se obezbedilo zadovoljenje ciljeva i kako bi svi problemi bili prepoznati kroz program internih provera i procese upravljanja. Preipsitivanje od strane rukovodstva vrši se kroz sastanak najvišeg rukovodstva COM-4T DOO BEOGRAD.

Ključne uloge u okviru BCMS se uspostavljaju kako bi se obezbedila uspešnost BCMS i zaštita poslovanja od rizika.

Predstavnik rukovodstva za BCMS ima opštu odgovornost i autoritet za implementaciju i upravljanje BCMS, specifično:

 • Identifikaciju, dokumentovanje i ispunjavanje primenljivih zahteva
 • Dodelu odgovornosti i uloga za implementaciju, upravljanje i poboljšanje BCMS procesa
 • Integraciju sa poslovnim procesima,
 • Saglanost sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama u upravljanju asetima koji se koriste za isporučivanje proizvoda i usluga
 • Izveštavanje top menadžmenta u vezi performansi i poboljšanja BCMS

Upravljanje rizikom se odigrava na više nivoa u BCMS, uključujući:

 • Planiranje BCMS – rizici po ostvarenje ciljeva
 • Procena rizika BCMS
 • Procena rizika u promenama kao deo procesa izmena u poslovanju
 • Na projektnom nivu, kao deo upravljanja značajnim izmenama

Politika COM-4T DOO BEOGRAD u pogledu kontinualnih poboljšanja BCMS glasi:

 • Kontinualno poboljšavati efektivnost BCMS kroz sve delove opsega
 • Poboljšati trenutne procese kako bi se doveli u sklad sa najboljom praksom definisanom kroz ISO 22301
 • Sertifikovati se po ISO 22301 standardu i održavati sertifikat
 • Povećati nivo proaktivnosti i poslovne percepcije proaktivnosti imajući u vidu postojeće upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Preispitati metrike na godišnjoj bazi, kako bi se procenilo da li je neophodno da se promene, bazirano na prikupljenim podacima
 • Prikupiti ideje za napredak, kroz redovna preispitivanja od strane rukovodstva

Tomislav Pijevac, direktor COM-4T DOO BEOGRAD

18.05.2020.